Το συνεργείο έχει την έδρα του στον Νέο Κόσμο, απ΄την αρχή της δεκαετίας του 1960.   

    Κινούμενος απ΄την αγάπη του για την μάρκα Opel ο ιδρυτής της εταιρείας, Κρητίδης Γιάννης, θέλησε να ιδρύσει ένα συνεργείο αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων Οpel, βασισμένο στον σεβασμό και την συνέπεια.

    Tα βήματά του ακολούθησαν τα παιδιά του Αλεξάνδρα και Κώστας  Κρητίδης  το 1985 κι ήταν τότε που η επιχείρηση από ατομική έγινε Ο.Ε. Ο διακριτικός της τίτλος μέχρι και σήμερα είναι Κρητίδης Κ. & Σια Ο.Ε.

    Το συνεργείο είναι εξουσιοδοτημένο από την Opel από το 1985 και το προσωπικό εκπαιδεύεται, ενημερώνεται και προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες και ανάγκες των αυτοκινήτων Opel.